Presety FIR dla systemów liniowych dBTechnologies DVA T12 i DVA T8

2017-05-31
- - -

Wspaniałe wieści dla wszystkich posiadaczy systemów liniowych dBTechnologies DVA serii T. Jest już dostępna najnowsza wersja Firmware dla modeli T8 i T12, zawierająca filtry FIR.

W domenie cyfrowego audio, filtry FIR (Finite Impulse Response) mogą operować na widmie zmieniając amplitudę dźwięku, jednocześnie pozostawiając nienaruszoną charakterystykę fazową.

Dział rozwoju i projektowania dBTechnologies opracował te nowe presety dla modeli DVA T8 i T12, aby zlinearyzować charakterystykę fazową a także zoptymalizować podziały między przetwornikami. Dodatkowo możliwa teraz będzie kompensacja wysokich częstotliwości ze względu na dystans, bądź średnich częstotliwości ze względu na stopień ugięcia grona, bez zmiany fazy poszczególnych modułów.

Ułatwi to jeszcze bardziej równomierne pokrycie terenu wysokimi częstotliwościami i dodatkowo poprawi sumowanie systemu w dużych odległościach od niego. Nie bez znaczenia będą tu podziały wykonane na bazie liniowofazowych filtrów FIR.

Nowe presety pozwolą zoptymalizować osiągi systemów DVA T8 i T12, zachowując ich wszystkie dotychczasowe zalety. Dotyczy to również systemów mieszanych, złożonych zarówno z modułów DVA T12 i T8.

Użytkownicy systemów DVA, którzy chcą wzbogacić swoje presety o filtry FIR mogą pobrać nową wersję dBTechnologies NETWORK 3.2.0.5523 ze strony producenta. Konieczna jest rejestracja

Upgrade jest opcjonalny. Można używać nowej wersji NETWORK również do współpracy z serią DVA, wyposażoną w presety tradycyjne.

Do obliczania kątów dla modułów z nowymi presetami posłuży nowa wersja dBTechnologiesCOMPOSER

Dla użytkowników oprogramowania EASE FOCUS są także dostępne odpowiednie biblioteki predukcyjne dla nowych presetów.

Wszystkie te udogodnienia są dostępne w sekcji pobrań.

Zalecamy zapoznać się dokładnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi aktualizacji systemu. W szczególności filtry FIR wprowadzają dodatkowe opóźnienie w torze DSP, dlatego należy wgrać nowe presety KONIECZNIE do wszystkich modułów liniowych (DVA T8, DVA T12 czy DVAT8+DVAT12)

WAŻNE!

NIE UŻYWAJ MODUŁÓW DVAT8 Z PRESETAMI FIR W JEDNYM GRONIE Z DVAT8 Z PRESETAMI TRADYCYJNYMI

NIE UŻYWAJ MODUŁÓW DVAT12 Z PRESETAMI FIR W JEDNYM GRONIE Z DVA T12 Z PRESETAMI TRADYCYJNYMI

NIE UŻYWAJ MODUŁÓW DVAT8+DVAT12 Z PRESETAMI FIR W JEDNYM GRONIE Z DVAT8+DVAT12 Z PRESETAMI TRADYCYJNYMI (GRONO MIESZANE)

NIE UŻYWAJ MODUŁÓW DVA K5 W JEDNYM GRONIE Z DVA T8 I DVA T12 BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UŻYTEGO PRESETU

Po dokonaniu aktualizacji modułów do wersji z FIR proszę pobrać odpowiednie oprogramowanie i zasoby do prawidłowej obsługi "nowych" modułów:

- oprogramowanie DBTECHNOLOGIES COMPOSER

- pliki GLL do oprogramowania EASE FOCUS

 

POKAŻ WSZYSTKIE