Serwis

Serwis SoundTrade

Prowadzimy serwis bezpłatny w ramach gwarancji lub ochrony reklamacyjnej oraz odpłatny (pogwarancyjny) sprzętu następujących marek: Behringer*, Bugera*, dBTechnologies, Dexibell, Die Hard, Dixon, Eurocom*, Fernandes, Hamilton, Powersoft**, Proel, Sagitter, Spector, Tannoy (tylko sprzęt studyjny), TC Electronic, TC-Helicon, Turbosound.

Serwis udziela szczegółowych informacji o dokonanych lub toczących się naprawach oraz w zakresie wyceny i aspektów technicznych dokonywanych napraw wyłącznie drogą mailową. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: serwis@soundtrade.pl. Podstawą udzielenia informacji jest posługiwanie się w korespondencji poprawnym symbolem sprzętu nadanym przez producenta oraz prawidłowym numerem seryjnym urządzenia.

Z przyczyn technicznych firma SoundTrade nie prowadzi sprzedaży części zamiennych wykorzystywanych do napraw sprzętu. Firma SoundTrade wykonuje tylko i wyłącznie usługi naprawy sprzętu dostarczonego w całości do serwisu.

Sprzęt przekazywany do naprawy winien posiadać dołączony zwięzły, lecz wyczerpujący opis usterki. W przypadku gdy sprzęt dostarczany jest do serwisu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej/transportowej należy szczególnie zadbać, aby sprzęt został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony do transportu. Wskazane jest wykorzystanie oryginalnego opakowania i fabrycznych wypełniaczy. W innym wypadku należy tak zapakować sprzęt, aby opakowanie stanowiło jego skuteczną ochronę w transporcie. SoundTrade nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy sposób dostarczenia sprzętu, którego skutkiem jest jego uszkodzenie mechaniczne w transporcie.

Do przesyłki należy dołączyć:

- dowód zakupu lub jego kopię,

- wypełnioną kartę gwarancyjną (jeżeli dotyczy),

- szczegółowy opis usterki,

- adres email i telefon kontaktowy, 

- adres zwrotny,

- dane do faktury (w przypadku naprawy odpłatnej).

Wysyłka do serwisu realizowana jest:

- przez sklep w którym dokonano zakupu urządzenia;

- bezpośrednio do serwisu na podany poniżej adres.

Koszty i ryzyko dostarczenia przesyłki do serwisu ponosi nadawca. Nieuzasadniona reklamacja może skutkować naliczeniem opłaty serwisowej w wysokości min. 100 zł netto + VAT. Roboczogodzina usługi serwisu to 180 zł netto + VAT.

Kontakt:

- email: serwis@soundtrade.pl

- telefon:  22 632 02 85 wewnętrzny 2  

Serwis czynny w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00

Adres wysyłki:

SoundTrade serwis

ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno 

*Behringer Bugera Eurocom - warunki serwisu

**Serwis produktów marki Powersoft -  prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: serwis@soundtrade.pl osobnego formularza dostępnego TUTAJ