TESTY POWERSOFT

                                              http://soundtrade.stronazen.pl/img/cms/logo/powersoft_02.jpg

POWERSOFT OTTOCANALI 4K4
Live Sound & Installation
Listopad 2013
autor: Marek Korbecki
"... Spotkanie z produkatmi tej włoskiej marki zawsze stanowi okazję do obcowania z najwyższej jakości zaawansowanym i dopracowanym technologicznie sprzętem..."